PRAWO RODZINNE

W zakresie prawa rodzinnego reprezentację Klienta między innymi w  sprawach dotyczących:

 • ustalenia obowiązku alimentacyjnego na dziecko lub byłego małżonka,
 • podwyższenia i obniżenia alimentów,
 • uchylenia obowiązku alimentacyjnego,
 • pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia, przywrócenia, powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka,
 • kontaktów z dzieckiem i ich egzekucją,
 • ustalenia, zaprzeczenia ojcostwa, uznania ojcostwa,
 • przysposobienia (adopcji),
 • spraw nieletnich tj. o czyny karalne lub demoralizację,
 • rozwodu,
 • separacji,
 • podziału majątku wspólnego,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • uprowadzenia dziecka.

 

Nadto sporządzam:

 • projekty pism procesowych (np.: pozwy, wnioski, ugody, porozumienia rodzicielskie),
 • środki odwoławcze w postaci zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych,
 • opinie prawne.