CENNIK

W zakresie wynagrodzenia proponuję dwa podstawowe modele: 

Obsługa prawna firm

  • wynagrodzenie ryczałtowe, oparte na określonej z góry stawce, niezależne od ilości poświęconego czasu na opracowanie zagadnienia prawnego lub prowadzeniu określonej sprawy (w przypadku spraw sądowych możliwe jest także częściowe zróżnicowanie honorarium w oparciu o premię zależną od wyniku sprawy, tzw. success fee),
  • wynagrodzenie godzinowe, uzależnione od ilości czasu poświęconego na realizację zleconego problemu prawnego, stosowane zazwyczaj przy udzielaniu porad prawnych oraz w zakresie spraw, co do których utrudnione jest wcześniejsze określenie zakresu czynności koniecznych do ich prowadzenia.
 

Wysokość stawki wynagrodzenia jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Klientem, a uzależniona jest w szczególności od stopnia złożoności przedstawionego problemu prawnego, specjalistycznej wiedzy prawnej potrzebnej do jego opracowania oraz przewidywanego czasu, jaki należy poświęcić na udzielenie pomocy prawnej. 

Honorarium nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków oraz kosztów tłumaczeń itp. Koszty związane z dojazdami i dietami są każdorazowo ustalane z Klientem.

Koszt jednorazowej porady prawnej każdorazowo wynosi 150 zł